site design templates

ข้อดีและข้อเสียของการใช้เครื่องจักรระบบ CNC

อุตสาหกรรมเครื่องจักรในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เมื่อมีการบูรณาการเทคโนโลยี และองค์ความรู้สาขาต่าง ๆ มาต่อยอดให้กับอุตสาหกรรม ทำให้การผลิตชิ้นงานในด้านอุตสาหกรรมรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย และในวันนี้เรามาบอกถึงข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักรที่เป็นระบบ CNC ไปดูกันว่าทั้งข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

Mobiriseข้อดีของระบบ CNC

1.เป็นระบบเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมงานที่มีคามละเอียดสูง ให้ชิ้นที่ออกมาเป็นไปตามมาตรฐานที่วางเอาไว้แบบไม่ผิดพลาด
2.ตัวงานที่ออกแบบแต่ละชิ้น หากเป็นชนิดเดียวกัน จะมีคุณภาพและขนาดที่เท่ากันทุก ๆ ชิ้น เพราะเป็นการสั่งงานจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเครื่องจักร ไม่ได้ผ่านจากความคิดของมนุษย์ โอกาสจึงผิดพลาดต่ำมาก ๆ หรือไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้น
3.ผลิตงานออกมาได้อย่างรวดเร็ว ไม่เปลืองพื้นที่การทำงานและการจัดเก็บชิ้นงาน
4.ตัวงานออกมาได้มาตรฐานสูง แม้ว่าจะเป็นชิ้นงานที่มีความยากและซับซ้อนมาก
5.ลดเวลาสำหรับการตรวจสอบสภาพชิ้นงาน ช่วยลดแรงงานในการผลิตไปในตัว 

Mobiriseข้อเสียของระบบ CNC

1.ระบบเครื่อง CNC มีความซับซ้อนในการออกแบบและการผลิต จึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งยังจำเป็นต้องนำเข้าและมีค่าบำรุงเครื่องจักรในราคาสูง
2.ราคาซ่อมของตัวเครื่องหากเกิดปัญหาขึ้นมีราคาสูงมาก และต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
3.เครื่องจักรจะต้องถูกทำงานเป็นประจำ มิเช่นนั้นจะทำให้เสื่อมสภาพ
4.ต้องมีพื้นที่มากพอให้กับผู้เขียนโปรแกรม NC
5.เหมาะสำหรับการทำงานจำนวนมาก ๆ เท่านั้น ไม่คุ้มกับการใช้ผลิตงานจำนวนน้อยชิ้น
5.ระบบการควบคุมเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี 

Mobirise