build your own site for free

STEEL GROW89 

รับกลึงชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล, รับกลึงชิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม, รับกลึงชิ้นส่วนยานยนต์

บริการของเรา

เรากลึงชิ้นงานทุกชิ้นด้วยเครื่องกลึงคอมพิวเตอร์ CNC

โรงกลึง STEEL GROW89 รับผลิตอะไหล่ครบวงจร กลึงชิ้นงานกลึงงานตามแบบ, ผลิตชิ้นงานกลึงในอุตสาหกรรม รถยนต์ - จักรยานยนต์,เครื่องมือแพทย์ และงานกลึงความต้องการของผู้ใช้ ช่างกลึงมีประสบการณ์ ควบคุมขั้นตอน การผลิต งานกลึง ทุกขั้นตอน

Mobirise

รับกลึงชิ้นส่วน

Mobirise

รับกลึงบุช

Mobirise

รับกลึงอุปกรณ์

Mobirise

รับกลึงชิ้นงานเหล็ก

ขั้นตอนการทำงาน

Article header with background image and parallax effect

Mobirise

ชิ้นส่วนงาน CNC

Mobirise

ขั้นตอนการกลึงงาน CNC

Mobirise

ชิ้นผลงานจากการกลึง

Mobirise

มีพนักงานคลุมงานทุกเครื่อง

Mobirise

รับกลึงชิ้นส่วน , อะไหล่ งานประกอบสินค้าทุกชนิด

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงชิ้นส่วน , อะไหล่ งานประกอบสินค้าทุกชนิด รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise

รับกลึงชิ้นส่วน, อะไหล่ เครื่องฉีด, เครื่องจักรต่าง ๆ 

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงชิ้นส่วน, อะไหล่ เครื่องฉีด, เครื่องจักรต่าง ๆ รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise

รับกลึงบุช สลักแกน ทุกชนิด 

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงบุช สลักแกน ทุกชนิด รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise

รับกลึงชิ้นงานเหล็ก

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงชิ้นงานเหล็ก รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise

ผลงานของเรา

Article header with background image and parallax effect

บริษัท สตีล โกรว์ 89 จำกัด

23 ซอยกำนันแม้น 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

Contacts

Email:veerawat_pa@hotmail.com
Phone: 02-897-7391,
          062-465-6158
          คุณวีรวัฒน์

Links