bootstrap responsive templates

รับกลึงบูช

บูช คือชิ้นส่วนประกอบที่ใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมม่ว่าจะเป็น แม่พิมพ์ ปั้ม/ฉีด, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ระบบอัตโนมัติ, งานก่อสร้าง, ยานยนต์ และบูชสามารถผลิตได้หลากหลายขนาด หรือ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ  


Mobirise

บริษัท สตีลโกรว์ 89 จำกัด รับกลึงบูชทุกประเภท รับกลึงบูชทุกขนาด และรับกลึงบูชตามแบบที่ลูกค้าต้องการ รับกลึงบูชจากโลหะทุกชนิดด้วยเครื่องจักร CNC เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม โดยงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนต่าง ๆ เช่นการเจาะ การกัด การกลึง การเจียร เป็นต้น โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้เครื่องจักร CNC Machining Center และเครื่องกลึง CNC เป็นเครื่องจักรหลักในการผลิตโดยมีเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงในการตรวจสอบชิ้นงาน

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

รับกลึงชิ้นส่วน , อะไหล่ งานประกอบสินค้าทุกชนิด

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงชิ้นส่วน , อะไหล่ งานประกอบสินค้าทุกชนิด รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise

รับกลึงชิ้นส่วน, อะไหล่ เครื่องฉีด, เครื่องจักรต่าง ๆ 

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงชิ้นส่วน, อะไหล่ เครื่องฉีด, เครื่องจักรต่าง ๆ รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise

รับกลึงชิ้นงานเหล็ก

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงชิ้นงานเหล็ก รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise