html site templates

รับกลึงงานทุกประเภท

รับกลึงงานทุกประเภท บริษัทสตีลโกรว์ 89 จำกัด มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการกลึงชิ้นส่วนต่าง ๆ อะไหล่ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และรับกลึงโลหะทุกชนิด เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม โดยงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนต่างๆ เช่นการเจาะ การกัด การกลึง การเจียร เป็นต้น และนอกจากจะรับกลึงชิ้นส่วนต่าง ๆ อะไหล่ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมยังรับกลึงชิ้นงานต่าง ๆ อีกด้วย


สตีลโกรว์รับกลึงอะไรบ้าง ?

บริษัทสตีลโกรว์ 89 จำกัด รับกลึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่อง CNC รับกลึงงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, รับกลึงงานชิ้นส่วนยานยนต์, รับกลึงงานชิ้นส่วนต่าง ๆ ในโรงงาน , รับกลึงงานตรวจเช็คชิ้นงาน, รับกลึงงานตามแบบ, รับกลึงงานแม่พิมพ์  


Mobirise


บริการของเรา / Service

1. รับกลึงชิ้นส่วน, อะไหล่ งานประกอบสินค้าทุกชนิด
2. รับกลึงชิ้นส่วน, อะไหล่ เครื่องฉีด , เครื่องจักรต่าง ๆ
3. รับกลึงบุช สลักแกน ทุกชนิด
4. รับกลึงอุปกรณ์, ข้อต่อไฮโดรลิคและนิวเมติก
5. รับกลึงชิ้นงานเหล็ก, สแตนเลส , ทองเหลือง , ทองแดง , อลูมิเนียม ทั้งตามแบบหรือตามตัวอย่าง
6. เรากลึงชิ้นงานทุกชิ้นด้วยเครื่องกลึงคอมพิวเตอร์ CNC  

ทำไมต้องใช้บริการกลึงชิ้นงานกับเรา

ด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพและทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงประกอบกับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรับกลึงกลึงโลหะมานานกว่า 40 ปี ทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา และเรามุ่งเน้นนำเทคโนโลยีระดับสูงมาช่วยในการทำงานให้ทันสมัย และมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการการผลิตและการตรวจสอบชิ้นงานชิ้นต่อชิ้น


วัตถุประสงค์ที่รับกลึงชิ้นงาน

ทางบริษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจากวัสดุหลากหลายประเภทตามการออกแบบของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 

Mobirise