free web maker

มาทำความรู้จักเครื่องกลึงไปกับสตีลโกรว์

เครื่องกลึงเป็นเครื่องมือกลขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญอย่างมากใช้สำหรับกลึงชิ้นงานเครื่องมือกลเบื้องต้น เช่น เจาะ คว้านรู เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องยนต์กลไกต่างๆ สำหรับงานผลิตและงานซ่อม เรามาทำความรู้จักชนิด หน้าที่การทำงาน และข้อควรรู้-ระวังในการใช้งานเครื่องกลหนัก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานดีกว่า


ชนิดของเครื่องกลึง

1. เครื่องกลึงยันศูนย์ (Engine Lathe) เป็นเครื่องกลึงความเร็วรอบสูง ใช้กลึงงานได้หลายขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใหญ่เกินไป และกลึงงานได้หลากหลาย นิยมใช้ในโรงงานทั่วไป

2. เครื่องกลึงเทอร์เรท (Turret Lathe) เป็นเครื่องกลึงที่มีหัวจับมีดตัดหลายหัวเช่น จับมีดกลึงปากหน้า มีดกลึงปอกมีดกลึงเกลียว จับดอกเจาะยันศูนย์ เป็นต้น ทำให้การกลึงงานที่มีรูปทรงเดียวกันและมีจำนวนมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การกลึงเกลียว การบู๊ช เป็นต้น

3. เครื่องกลึงตั้ง (Vertical Lathe)เป็นเครื่องกลึงที่ใช้ในงานกลึงปอก งานคว้านชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เช่น เสื้อสูบ เป็นต้น 

4. เครื่องกลึงหน้าจาน (Facing Lathe)เป็นเครื่องกลึงที่ใช้ในการปาดหน้าชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น ล้อรถไฟ เป็นต้น 

5. เครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control)เป็นเครื่องจักรกลอัติโนมัติที่ทำงานโดยการโปรแกรมเข้าไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะให้มันทำงานตามแบบที่เราโปรแกรมเข้าไป มีหลายภาษาที่ใช้กับเครื่อง โดยมากจะเป็นงานโลหะที่มีความซับซ้อนและต้องการความแม่นยำสูง โดยที่การหล่อไม่สามารถทำได้หรือสามารถทำได้ก็ตาม


หน้าที่ของเครื่องกลึง

1. ใช้กลึงปาดหน้า

2. ใช้กลึงปอกผิว

3. ใช้กลึงลดขนาด

4. ใช้กลึงเกลียว

5. ใช้กลึงพิมพ์ลาย

6. ใช้กลึงขึ้นรูป

7. ใช้กลึงคว้าน

8. ใช้เจาะรู

9. ใช้ต๊าปเกลียว

10. ใช้ดายเกลียว

11. ใช้เจียระไนบนเครื่องกลึง


ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องกลึง

1. แขนหมุนปรับความเร็วรอบ (Spindle Speed Selector)

2. แขนโยกปรับกลึงเกลียว (Leadscrew Reverse & ThreadRange Lever)

3. ชุดเฟืองทด ( Gears ) อยู่ตรงกลางระหว่างชุดหัวเครื่องกับชุดท้ายแท่นจะเคลื่อนที่ไปมา ซ้าย ขวา บนสะพานแท่นเครื่อง 

4. ชุดแคร่เลื่อน (Saddle)

5. ชุดแท่นเลื่อน(Carriage)

6. ชุดเฟืองป้อน (Feed Gear)

7. เพลานํา (Lead Screw)

8. เพลาป้อน (Feed Shaft)

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องกลึง

- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกลึงก่อนใช้

- ตรวจสอบความพร้อมของสภาพร่างกายก่อนใช้งาน

- ต้องมั่นใจก่อนเปิดสวิตช์เดินเครื่องกลึงว่าได้จับชิ้นงานแน่นเพียงพอแล้ว

- ระมัดระวังไม่ให้มีดกลึงชนกับหัวจับเครื่องกลึงที่กำลังหมุน

- ห้ามวางอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดตรงบริเวณที่เครื่องหมุน

- ห้ามเขี่ยเศษเหล็กและตรวจวัดชิ้นงานขณะกำลังหมุน

- ขณะปฏิบัติงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอ

- ไม่ควรหยอกล้อขณะปฏิบัติงาน

- ควรเปิด/ปิดสวิตช์ด้วยตนเอง

- ไม่ควรประมาทขณะปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง


บริษัท สตีลโกรว์ 89 จำกัด ได้ดำเนินงานรับกลึงโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่องจักร CNC เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม รับกลึงชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล, รับกลึงชิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม, รับกลึงชิ้นส่วนยานยนต์, และงานออกแบบ โดยงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนต่างๆ เช่นการเจาะ การกัด การกลึง การเจียร เป็นต้น 

Mobirise