free css templates

ประโยชน์ของเครื่อง CNC

เครื่องซีเอ็นซี (CNC) เป็นเครื่องที่มีความเที่ยงตรงสูงมาก ใช้สำหรับปฏิบัติงานที่ต้องการขนาดที่แน่นอน คุณภาพสม่ำเสมอทุกชิ้นงานเท่ากันหมด เนื่องจากใช้โปรแกรมในการสั่งการทำงาน โอกาสเกิดความเสียหายหรือต้องแก้ไขชิ้นงานน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม.โดยไม่ต้องหยุดพัก แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมเครื่องซีเอ็นซี (CNC) แต่ไม่จำเป็นต้องคอยสังเกตุการทำงานของเครื่องอยู่ตลอดเวลา เครื่องซีเอ็นซี (CNC) มีความรวดเร็วในการผลิตทำให้ได้ผลผลิตสูง สามารถคาดการณ์และวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำ จึงรู้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะนัดหรือส่งงานให้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลานัดหมาย และสามารถสลับเปลี่ยนชิ้นงานได้หลายรูปแบบ

 

เครื่องซีเอ็นซีใช้พื้นที่น้อยและลดพื้นที่การจัดเก็บชิ้นงาน มีความสะดวกสำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานต้นแบบหรือชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูงและมีการผลิตหลายขั้นตอน สามารถใช้เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNCmachine) เครื่องเดียว ทำให้ไม่ต้องย้ายไปทำงานที่เครื่องอื่นให้เสียเวลา ลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพลงเพราะชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่องซีเอ็นซีจะมีขนาะเท่ากันทุกชิ้น แต่เราควรเลือกค่าของความเร็วรอบและความเร็วในการตัดให้เหมาะสม เพื่อที่จะได้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือต่าง ๆ ทำให้สามารถใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่สำคัญคือเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) สามารถลดแรงงานในสายการผลิตลง เนื่องจากพนักงาน 1 คนสามารถควบคุมเครื่องได้ถึง 5 เครื่อง

Mobirise


ทำไมต้องใช้เครื่องจักร CNC
ผลิตชิ้นงาน

1. มีความแม่นยำสูงในการปฏิบัติงาน เพราะชิ้นงานทุกชิ้นต้องการขนาดที่แน่นอน
2. ชิ้นงานทุกชิ้นมีคุณภาพสม่ำเสมอเท่ากันหมด เนื่องจากผลิตโดยใช้โปรแกรมในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร CNC
3. โอกาสเกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือต้องแก้ไขชิ้นงานจะมีน้อยมากหรือแทบจะ ไม่มีเลย เพราะชิ้นงานที่ทำจะใช้โปรแกรม ในการควบคุม ถ้าเกิดปัญหาข้อผิดพลาดก็จะแก้ไขได้ที่ตัว โปรแกรม
4. สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่อง เพียงแต่ต้องมีผู้ควบคุมประจำเครื่อง
5. มีความรวดเร็วสูงในการผลิต ทำให้ได้ผลผลิตสูง และสามารถกำหนดระยะเวลาในการผลิตชิ้นงานได้ว่าใช้เวลาในการทำงานเท่าไร
6. สามารถคาดคะเนและวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำ เพราะรู้ระยะเวลาในการผลิต สามารถกำหนดหรือส่งสินค้าได้ตรงตามวันและเวลา
7. สามารถสลับเปลี่ยนรูปแบบของชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วในการทำงานเพราะใช้โปรมแกรมในการสั่งงาน 

Mobirise