free responsive website templates

การกลึงคืออะไร

การกลึง คือ ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน ที่ต้องการให้เปลี่ยนรูปร่างให้เป็นไปตามความต้องการ โดยอาศัยรูปแบบการ กัด เซาะ ไส กลึง ปาด ปลอก หรือ CNC อาจจะแตกต่างกันไปตามการกรำทำของชิ้นงานนั้น ๆ ตามแต่กรณีไป ชิ้นงานที่ผลิตขึ้นโดยระบบงานกลึง หรือขั้นตอนการกลึงจะถูกผลิตกลึงตามแบบ ผลิตแม่พิมพ์ตามแบบ กลึง CNC ตามแบบ การกลึงชิ้นส่วนก็คือการเปลี่ยนรูปร่างเดิม เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม หรือวัสดุอื่น ๆ การกลึงสามารถผลิตชิ้นงานได้ตามแบบในรูปแบบที่คุณต้องการได้

การกลึงมีสองลักษณะ คือ

1.การกลึงปาดหน้า เป็นการตัดชิ้นงานไปตามแนวขวางของวัตถุที่ทำงานกลึง จะใช้ใบมีดปาดผิวหน้าของวัตถุหรือชิ้นงาน ส่วนใบมีดจะขยับขึ้นลงไปแนวในแนวใดแนวหนึ่ง ความตื้นลึกหนาบางขึ้นอยู่กับใบมีด

2. การกลึงปอก คือ การเคลื่อนมีดตัดไปตามแนวขนาน กับแนวแกนของชิ้นงาน

Mobirise

บริษัท สตีลโกรว์ 89 จำกัด ได้ดำเนินงานรับกลึงโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่องจักร CNC เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม รับกลึงชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล, รับกลึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม, รับกลึงชิ้นส่วนยานยนต์, และงานออกแบบ โดยงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนต่าง ๆ เช่นการเจาะ การกัด การกลึง การเจียร เป็นต้น โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้เครื่องจักร CNC Machining Center และเครื่องกลึง CNC เป็นเครื่องจักรหลักในการผลิตโดยมีเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงในการตรวจสอบชิ้นงาน 

Mobirise

รับกลึงบุช สลักแกน ทุกชนิด 

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงบุช สลักแกน ทุกชนิด รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise

รับกลึงชิ้นส่วน , อะไหล่ งานประกอบสินค้าทุกชนิด

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงชิ้นส่วน , อะไหล่ งานประกอบสินค้าทุกชนิด รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise

รับกลึงชิ้นงานเหล็ก

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงชิ้นงานเหล็ก รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise

รับกลึงชิ้นส่วน, อะไหล่ เครื่องฉีด, เครื่องจักรต่าง ๆ 

เรารับขึ้นรูปและกลึงชิ้นงาน รับกลึงชิ้นส่วน, อะไหล่ เครื่องฉีด, เครื่องจักรต่าง ๆ รับผลิตตามแบบตัวอย่างทุกชนิด สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท ตามที่ท่านต้องการ

Mobirise